Komunitní centrum pro válečné veterány Brno

18.02.2020

Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně je centrem volnočasových aktivit válečných veteránů. Posláním centra je péče o válečné veterány a jeho vizí je zpětná integrace veteránů do společnosti. Cílem centra je mimo jiné pomoc veteránům vytvářet podmínky a aktivity směřující k setkávání veteránů, sdílení zkušeností a zážitků. Centrum řeší a poskytuje psychologickou pomoc při řešení následků psychické zátěže, které byli na misích vystaveni, poradenství při řešení rodinných i osobních a jiných problémů.

Komunitní centrum působí jako místo pro diskusi, přednášky, workshopy, projekce, výstavy, jako školící centrum pro další vzdělávání a přípravu bývalých vojáků a válečných veteránů. Dále poskytuje personální poradenství a řídí přednášky pro zvýšení zaměstnatelnosti a potenciálu zařazení se do civilního života po ukončení vojenské kariéry. Zároveň je KCVV školícím zázemím, které slouží širší veřejnosti a školám včetně výuky branné výchovy a s tím souvisejících speciálních kurzů, zázemím pro formování podvědomí o historii a formování vlasteneckých hodnot.

V rámci benefice centrum nabízí prezentaci Komunitního centra pro válečné veterány, pracoviště střelby z laserové pistole nejen pro dospělé ale i děti, pracoviště laické první pomoci (masáž srdce na figuríně), malování vlčích máků jako symbolu válečných veteránů a obětí válek a další zábavné aktivity. Děti za svou snahu budou odměněny drobným dárkem.

Cílem KCVV na této benefici je přispěv na provoz hendikepovaného vozidla, které je vhodné i pro válečné veterány, kteří utrpěli během služby v armádě zdravotní újmu a tím jim usnadnit jejich uplatnění v civilním životě. Vždyť bojovali a nasazovali životy pro nás, pro naše děti. Chceme takto vyjádřit poděkování za jejich službu.